Skip to content

OSA 4: HIIHTOTEKNIIKAT

Hiihto on tekninen laji. Hiihtotekniikoissa keskeisin asia kaikilla hiihtäjillä on painopiste. Painopiste on saatava riittävän eteen, jotta suksi alkaa viedä hiihtäjää.

Perinteisen ja vapaan hiihtotyylin tekniikkaharjoitukset tukevat hyvin toisiaan. Kaikissa harjoituksissa tulisi keskittyä tekniikkaan.

Tukilihaksien kunto on erittäin tärkeässä osassa, jotta pääsuorittajalihaksista saada paras mahdollinen voimantuotto irti. Keskivartalo ja pakaralihakset toimivat koko ajan aktiivisesti, jotta hiihtoasento pysyy hyökkäävänä.

OSA 4

Tekniikkaharjoittelu on hyvä huomioida muissa harjoituksissa. Esimerkiksi, jos liikkuvuudessa on suuria puutteita, joudutaan voimantuotto tekemään venyneellä lihaksella, joka on heikompi verrattuna lepopituudessa olevaan lihakseen. Tällöin harjoittelussa tulisi keskittyä lihashuoltoon ja kuntosaliharjoituksissa erityisesti toiminnallisiin liikkeisiin, joilla voidaan parantaa liikkuvuutta.

Perinteinen tyyli

Perinteisellä tyylillä hiihdettäessä eri tekniikoita hyödynnetään erilaisiin maaston kohtiin. Välinekehityksen ja vauhtien kasvun myötä tasatyönnön merkitys on korostunut.

Oman vartalon painon hyödyntäminen on keskeisessä roolissa työnnöissä sekä potkuissa. Potkullisissa tekniikoissa tekniikan oppimisen kannalta on tärkeää saada suksiin hyvä pito, koska vauhti ponnistetaan lumeen pysäytetystä suksesta. Hyökkäävällä hiihtoasennolla on helpompi päästä yhden suksen päälle liukuun ja tämän myötä suksi pitää paremmin. Hartioiden osoittaessa eteenpäin, on voimantuotto helpompi ohjata eteenpäin ja päästä ylösalaisesta liikkeestä eroon.

Perinteisen tyylin tekniikat:

Haarakäynti

Haarakäynnissä vastakkainen jalka ja käsi ovat yhtäaikaisesti edessä ja sauva ja suksi iskeytyvät lumeen samaan aikaan.

 

Vuorohiihto

Vuorohiihdossa suksessa on oltava hyvä pito, jotta hiihto onnistuu ilman turhaa varomista ja suksen lipsumista. Aloittelevalla hiihtäjällä painopiste jää helposti keskelle kahden suksen liukuun ja suksea on vaikea saada pitämään.

Tasatyöntö

Tasatyönnössä alkuasento on ryhdikäs, keskivartalossa ja pakaroissa on aktiivinen pito. Hiihtoasennon tulisi olla koko ajan hyökkäävä ja painopisteen hivenen edessä. Työntö jää helposti pelkille käsille, jos ylävartalo on passiivinen.

Yksipotkuinen tasatyöntö

Yksipotkuisessa tasatyönnössä yhdistetään ponnistus tavalliseen tasatyöntöön. Ponnistuksen ajoitus on samanlainen kuin tasajalkahypyssä.

 

Luistelutyyli

Vapaan tekniikoissa on aina tärkeää pitää painopiste edessä, koska suksen korkein kohta on siteen etupuolella. Painopisteen ylittäessä tämän pisteen suksi lähtee viemään kuin itsestään, eikä hiihtäjän tarvitse nähdä niin kovasti vaivaa liu’un aikaansaamiseksi.

Vapaan hiihdossa ylävartalon aktiivinen käyttö on tärkeää ja työnnöissä pätevät yleisesti samat asiat kuin tasatyönnössä. Kaikissa vapaan tekniikoissa askel tulee ottaa voimakkaasti vartalon alle.

Kuokka

Kuokka eli perusluistelutekniikka on toispuoleinen ja epäsymmetrinen. Sauvat isketään täsmälleen samanaikaisesti johtavan puolen suksen kanssa lumeen. Tällöin sukset ja sauvat ovat kaikki yhtäaikaisesti lumessa.

Wassberg (wassu)

Wassussa työnnetään kummallekin sukselle erikseen vauhtia. Wassun rytmissä siirrytään ensin sukselle käsien heilurilla ja aloitetaan työntö vanhalle liu’ulle. Samanaikaisesti työnnön kanssa tapahtuu puristava ponnistus suksen kanttia vasten sivulle. Työntö noudattaa samoja periaatteita kuin tasatyönnössä.

Mogren

Työntö lähtee mogrenissa samalla tavoin kuin wassbergissa. Toiselle sukselle ei kuitenkaan tule työntöä, vaan siellä käydään työnnön lopussa. Mogrenissa työntö saatetaan loppuun asti, jotta rytmi on helpompi löytää. Työnnön loputtua noustaan käsien heilurilla ylös liukuun ja uuteen työntövaiheeseen.

Sauvoittahiihto

Sauvoittahiihtoa käytetään siinä vaiheessa, kun ei enää ehditä tekemään työntöä sukselle.

Kädet rytmittävät voimakkaasti sauvoittahiihtoa.

 
 

Asiantuntijana hiihtovalmentaja Simo-Viljami Ojanen, Electrofit

 © 2019 SKIIOT Oy. All Rights Reserved